Links overslaan
Inhoud

Het Team

Het team bestaat uit gediplomeerde professionals die de activiteiten op de boerderij inzetten om passende begeleiding te geven. De medewerkers staan hierin centraal.

Voor elke medewerker schrijven we een actueel ondersteuningsplan op maat, waarin omschreven staat wat belangrijk is voor de ontwikkeling op dat moment. We maken hierbij gebruik van ondermeer de Eigen Initiatief Model methodiek (EIM). Dit model richt zich op het versterken van de vaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking om zelf meer verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Daarmee wordt meer recht gedaan aan wat de persoon denkt en doet.

De boerderij heeft in de afgelopen jaren veel praktijkervaring en expertise opgedaan in het individueel begeleiden van medewerkers met een meervoudige beperking. 

Belangrijk uitgangspunt in de begeleiding is het stimuleren van zelfstandigheid en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. We werken nauw samen met gedragsdeskundigen. We zijn trots te kunnen zeggen dat we vanuit onze jarenlange expertise passende antwoorden hebben op complexe ondersteuningsvragen.
We werken het liefst vanuit de driehoek, gevormd door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, het woonteam en wij als dagbesteding. Zo ontstaat er het meest volledige beeld op de ondersteuningsvraag. 

Kwalificaties

Op de boerderij werkt gekwalificeerd personeel. Daarnaast volgt iedereen de verplichte cursussen vanuit de organisatie (BHV, Visuele Beperking, Epilepsie). Ook wordt er vakinhoudelijk bijgeschoold en is aan de verplichte certificering voldaan (heftruck, motorkettingzaag). Er is dus een solide basis en dat merken de medewerkers in de begeleidingskwaliteit en resultaten.

Personeel

Op de boerderij werken  in totaal 10 professionals. We werken volgens een uniek principe, namelijk het rouleersysteem. Iedereen wordt ingewerkt op alle onderdelen van de boerderij, waarbij iedereen eigen aandachtsgebieden heeft. Een groot voordeel hiervan is dat we 52 weken per jaar maximale continuïteit en kwaliteit kunnen garanderen!